Strona główna
Rozwój osobisty
Tutaj jesteś
Rozwój osobisty jak wygląda matura ustna z angielskiego

Jak wygląda matura ustna z angielskiego?

Data publikacji 15 kwietnia 2024

Matura z języka angielskiego to jeden z najważniejszych egzaminów, które młodzi ludzie w Polsce zdają na końcu swojej edukacji szkolnej. Egzamin ten obejmuje zarówno część pisemną, jak i ustną. W tym artykule skupimy się na maturze ustnej z angielskiego, omawiając, na czym polega i jakie są kryteria oceniania.

Zobacz także: Kiedy matury 2024? Podajemy dokładne terminy

Części składowe matury ustnej z angielskiego

Matura ustna z angielskiego ma swoją specyficzną strukturę, która obejmuje różne elementy. Zdający muszą wykazać się zdolnością do płynnej i poprawnej komunikacji w języku angielskim, reagowania na pytania i tworzenia spójnych wypowiedzi.

Rozmowa wstępna

Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, która nie jest oceniana, lecz służy do oswojenia zdającego z sytuacją egzaminacyjną. Egzaminator zadaje kilka pytań związanych z życiem, zainteresowaniami i czasem wolnym zdającego.

Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli

W tym zadaniu zdający musi odegrać określoną rolę i przeprowadzić rozmowę na określony temat. Musi on wykazać umiejętność komunikacji, formułowania wypowiedzi oraz właściwego reagowania na komunikaty rozmówcy.

Zadanie 2: Opis ilustracji

Zadanie to polega na opisywaniu ilustracji i odpowiadaniu na trzy pytania egzaminatora zgodne z tematyką zdjęcia. Zdający musi dobrze rozumieć kontekst przedstawiony na zdjęciu i potrafić odpowiedzieć na pytania związane z tym kontekstem.

Zadanie 3: Wypowiedź oparta o materiał wspierający

Ostatnie zadanie to wypowiedź na podstawie materiału wspierającego. Zdający musi wybrać jeden z elementów (np. plakatów), który jego zdaniem najlepiej spełnia warunki przedstawione w poleceniu, a następnie musi uzasadnić swój wybór.

Kryteria oceniania matury ustnej z angielskiego

Ocenianie matury ustnej z angielskiego obejmuje kilka kryteriów. Biorąc pod uwagę te kryteria, egzaminatorzy oceniają zdolności komunikacyjne zdającego, zakres i poprawność używanych struktur leksykalno-gramatycznych, wymowę, płynność wypowiedzi oraz zdolności reakcji na wypowiedzi rozmówcy.

Sprawność komunikacyjna

Jest to zdolność do skutecznego komunikowania się w języku angielskim. Egzaminatorzy oceniają, jak dobrze zdający potrafi odpowiadać na pytania, rozmawiać na określony temat i reagować na komunikaty rozmówcy.

Zakres i poprawność środków leksykalno-gramatycznych

Egzaminatorzy oceniają znajomość słownictwa i gramatyki zdającego. Im większy zakres słownictwa i struktur gramatycznych wykazuje zdający, tym wyższa jest ocena.

Wymowa i płynność wypowiedzi

Wymowa i płynność wypowiedzi to również ważne kryteria oceny. Egzaminatorzy oceniają, jak poprawnie zdający wymawia słowa, jakie jest jego tempo mówienia i jak płynne są jego wypowiedzi.

Podsumowanie

Matura ustna z angielskiego może wydawać się trudna, ale z odpowiednim przygotowaniem i podejściem, jest to wyzwanie, które można pokonać. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, czego można się spodziewać podczas egzaminu, i odpowiednio się do niego przygotować. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest nie tylko znajomość języka, ale także umiejętność komunikacji i reagowania na różne sytuacje.

Jak zaleźć najlepszego psychologa

Redakcja getleads.pl

Jesteśmy zespołem pasjonatów, którzy każdego dnia poszukują inspiracji w codziennym życiu. Na blogu dzielimy się wiedzą, doświadczeniami i poradami w kategoriach takich jak dom i ogród, lifestyle, moda i uroda, rozwój osobisty oraz zdrowie.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

ile razy można poprawiać maturę