Strona główna
Rozwój osobisty
Tutaj jesteś
Rozwój osobisty ile trwa matura z angielskiego

Ile trwa matura z angielskiego?

Data publikacji 15 kwietnia 2024

Matura z języka angielskiego jest jednym z kluczowych egzaminów, które decydują o przyszłości młodych Polaków. W tym artykule dowiesz się, ile trwa matura z języka angielskiego w 2024 roku, jakie są jej wymagania i jak się do niej przygotować.

Zobacz także: Kiedy matury 2024? Podajemy dokładne terminy

Zmiany w maturze z języka angielskiego w 2024 roku

Według nowej formuły matury, uczniowie w 2024 roku będą musieli zmierzyć się z nieco innymi wyzwaniami podczas egzaminu z języka angielskiego. Zmiany obejmują:

 • Długość poszczególnych części egzaminu: rozumienie ze słuchu – 25 minut na poziomie podstawowym,
 • Rozumienie tekstów pisanych – 1200–1450 słów zamiast 900–1200 słów na poziomie podstawowym,
 • Więcej zadań otwartych,
 • Nowe typy zadań, np. sety leksykalne,
 • Rezygnacja z zadań typu prawda–fałsz,
 • Zwiększony zostaje limit wyrazów wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym,
 • Pojawią się zadania otwarte w sekcji znajomości środków językowych,
 • Pojawią się zadania otwarte w sekcjach rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych.

Część ustna matury z języka angielskiego

Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego nie ma określonego poziomu. Wszyscy zdający maturę z języka angielskiego muszą przystąpić do tej samej części ustnej. Zdający ma 5 minut na przygotowanie do egzaminu ustnego na poziomie podstawowym, a 15 minut na poziomie rozszerzonym.

Zasady

Egzamin ustny jest organizowany przez szkołę, a wśród komisji oceniającej znajduje się egzaminator z języka angielskiego oraz nauczyciele angielskiego, w tym co najmniej jeden z innej szkoły. Do zaliczenia części ustnej wymagane jest co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na poziomie, jaki wybrał zdający.

Struktura

Część ustna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:

 • Pierwsza część (9 punktów) to przeprowadzenie 3 rozmów sterowanych z egzaminatorem. W tych rozmowach sprawdzane są umiejętności uzyskiwania i udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń oraz negocjowania.
 • Druga część (6 punktów) to rozmowa na podstawie ilustracji i odpowiedź na 2 pytania egzaminatora. W tym zadaniu wymagane są umiejętności opisywania sytuacji, przedmiotów, miejsc i osób, a także wyrażania własnego zdania.

Dodatkowe 5 punktów można uzyskać za ogólną formę wypowiedzi.

Część pisemna matury z języka angielskiego

Część pisemna matury z języka angielskiego jest podzielona na poziom podstawowy i rozszerzony. Poziom podstawowy obowiązuje wszystkich zdających bez wyjątku. Dopiero po jego ukończeniu można zdecydować się na kontynuowanie i rozwiązanie egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy

Zadania w Arkuszu I sprawdzają umiejętności wymagane na poziomie podstawowym, czyli:

 • Rozumienie ze słuchu (ok. 20 minut, 15 punktów) – 2-3 teksty typu trwające łącznie ok. 6 minut i odczytane dwukrotnie: wywiady i rozmowy, komunikaty i instrukcje, teksty narracyjne.
 • Rozumienie tekstu czytanego (20 punktów) – 2-3 teksty adaptowane o łącznej długości 1,5 strony formatu A4. Wśród zadań do wykonania są: teksty informacyjne, teksty publicystyczne, teksty literackie.
 • Redagowanie prostych tekstów użytkowych (15 punktów) – 2 teksty użytkowe: krótki tekst użytkowy (5 punktów) bez limitu słów: pocztówka, notatka, ankieta, ogłoszenie, zaproszenie; dłuższy tekst użytkowy (10 punktów) na 120-150 słów: list formalny bądź nieformalny.
 • Znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych).

Poziom rozszerzony

Arkusz II (70 minut) jest trudniejszy od Arkusza I, ale ma podobną strukturę. Arkusz II składa się z następujących części:

 • Rozumienie ze słuchu (ok. 25 minut, 15 punktów) – 2 – 3 teksty typu trwające łącznie ok. 6 minut i odczytane dwukrotnie: wywiady i rozmowy, komunikaty i instrukcje, teksty narracyjne.
 • Rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych (12 punktów) – po przeczytaniu 2-3 tekstów o łącznej długości 2 stron formatu A4, należy rozwiązać zadania typu prawda czy fałsz, a później uzupełnić luki odpowiednimi strukturami lub wykonać test wielokrotnego wyboru sprawdzający umiejętność rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych.

Arkusz III (110 minut) składa się z 2 zadań:

 • Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych (5 punktów) – 1 lub 2 zadania, wśród których mogą się znaleźć: tłumaczenie fragmentów zdań, transformacje zdań, słowotwórstwo, uzupełnianie luk (tzw. gap filling).
 • Pisanie dłuższego tekstu (18 punktów) – do napisania może być: opis, opowiadanie, list, recenzja (np. filmu lub książki), rozprawka. Do wyboru zdający ma 3 różne tematy, a wypracowanie powinno składać się z 200-250 słów.

Materiały przygotowujące do matury

Przygotowanie do matury z języka angielskiego wymaga nie tylko solidnej wiedzy, ale również odpowiednich materiałów do nauki. Są to przede wszystkim różnego rodzaju pomoce naukowe, takie jak książki, czasopisma, a także strony internetowe i aplikacje mobilne. Przygotowując się do matury, warto korzystać zarówno ze starych jak i nowych arkuszy maturalnych, które pomogą Ci lepiej zrozumieć strukturę egzaminu i rodzaje zadań, które mogą na nim wystąpić. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest systematyczna nauka i regularne powtarzanie materiału.

olej kokosowy do włosów

Redakcja getleads.pl

Jesteśmy zespołem pasjonatów, którzy każdego dnia poszukują inspiracji w codziennym życiu. Na blogu dzielimy się wiedzą, doświadczeniami i poradami w kategoriach takich jak dom i ogród, lifestyle, moda i uroda, rozwój osobisty oraz zdrowie.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?

ile razy można poprawiać maturę